Kinderaudiologie : de Hoorplaneet

Als ouder wenst u alleen het allerbeste voor uw kind. Niets is zo belangrijk als uw kind alle mogelijkheden te geven, opdat ze zelf de wereld kunnen ontdekken. Het gehoor speelt een belangrijke rol in iedere ontwikkelingsfase van uw kind. Hoorcentrum Aerts komt hieraan tegemoet door oplossingen, tools en een aangepaste service aan te bieden aan de jonge luisteraar. Op deze pagina vindt u terug hoe we samen de weg bewandelen naar een betere toekomst voor uw kind.

 

Kennismaking

Voor een eerste kennismaking met onze kinderaudiologen bent u steeds welkom in ons filiaal te Geel of u kan contact met ons opnemen. We luisteren dan naar hoe we uw kind kunnen verderhelpen.

Maak een afspraak

Wist u dat?

Horen is van fundamenteel belang voor een goede spraak- en taalontwikkeling

Video-otoscopie

Hoorapparaten op maat

Met behulp van een camera kijken we naar de gehoorgang en het trommelvlies. U en uw kind kunnen op het
computerscherm live meevolgen wat er gebeurt en de audioloog bespreekt de bevindingen met u. Het is uiteraard belangrijk eerst na te gaan of de gehoorgang van uw kind volledig vrij is, vooraleer tot een hooranalyse over te gaan. De beelden leggen we digitaal vast, daardoor verloopt overleg met collega’s en artsen makkelijker.

 

 

Wist u dat…

Oorsmeer gezond is omwille van het tegenhouden van bacteriën?

 

Hooranalyse voor kinderen

Een kind is geen kleine volwassene. Daarom hebben we voor elke leeftijdsfase verschillende tools om het gehoor van uw kind in kaart te brengen. Aan de hand van een verkennend gesprek in spelvorm , proberen we de moeilijkheden, die uw kind in het dagelijks leven ondervindt, beter begrijpen. Een hooranalyse stelt ons in staat om een vermindering van het gehoor, de ernst en de eventuele oorzaak vast te stellen. Deze hoortest wordt uitgevoerd op maat van uw kind. Mogelijks zijn meerdere afspraken nodig om het gehoor in kaart te brengen.

Wij bieden volgende onderzoeken aan:

 

 • CAEP (0 – 2 jaar)
  CAEP meet corticale responsen aan de hand van elektroden. Deze gehooranalyse is geschikt voor kinderen die zelf moeilijk kunnen aangeven wat wel of niet gehoord wordt. Door middel van deze objectieve test kan toch het gehoorverlies alsook het instellen van hoortoestellen accuraat verlopen, zonder enige medewerking van het kind. CAEP wordt steeds aangevuld met de subjectieve testen gedragsobservatie en VRA.
 • Gedragsobservatie (< 6 maanden)
  Bij gedragsobservatie worden de reacties op geluid geobserveerd bij jonge kinderen. Bij heel jonge kinderen kunnen we namelijk nog geen medewerking verwachten.
 • Visual Reinforcement Audiometry (6 – 24 maanden)
  Geluiden worden aangeboden terwijl het kind gemotiveerd wordt door een visuele bekrachtiger, zoals een poppetje dat begint te dansen. Het voordeel van subjectieve audiometrie is dat bij het vaststellen van de al dan niet aanwezigheid van de gehoorstoornis het gedragsmatig functioneren van het kind aan bod komt.
 • Spelaudiometrie (2 – 6 jaar)
  Hier wordt een actieve medewerking van het kind verwacht. Het gehoor wordt in kaart gebracht in de vorm van een spelletje. Ook hier wordt het gedragsmatig functioneren mee opgenomen.
 • Toonaudiometrie (6 – 12 jaar)
  Dit is de standaardprocedure die ook bij volwassenen wordt gebruikt, waarbij een gehoortest wordt afgenomen door het aanbieden van geluiden en een respons van het kind wordt verwacht.
 • Spraakaudiometrie
  Spraakaudiometrie heeft als doel gehoorproblemen verder te evalueren. Spraakaudiometrie richt zich op de twee belangrijkste aspecten van het spraakverstaan: de mate van spraakverstaan(vaardigheid) en het discriminatievermogen.

Mogelijke hooroplossingen

Op basis van de resultaten van de hooranalyse bespreken we de verschillende hooroplossingen samen. Wij kijken steeds naar de beste oplossing voor ieder kind.

Wist u dat…

Kinderen recht hebben op een tegemoetkoming van het ziekenfonds bij aankoop van (een) hoortoestel(len), op voorwaarde dat het kind een geldig voorschrift van een neus-, keel- en oorarts heeft.

De tegemoetkoming voor 1 hoortoestel (in het jaar 2018): 1163,87 euro bedraagt?
De tegemoetkoming voor 2 hoortoestellen (in het jaar 2018): 2305,36 euro bedraagt?

Nazorgplan

In een wereld van geluid die continu verandert, is het belangrijk om de hoortoestellen te blijven aanpassen aan de behoeften van uw kind. We zorgen daarvoor na aankoop voor een nauwe opvolging van onze jonge luisteraars.

Hoe ziet ons nazorgplan er uit?

We vragen om elke 3 maanden even langs te komen in één van onze filialen voor een professionele reiniging van de hoorapparaten. Hiervoor hoeft geen afspraak gemaakt te worden en het kind hoeft niet mee te komen. Verder kan er te allen tijde een afspraak gemaakt worden voor verdere afregeling van de hoorapparaten of eender welk probleem het kind ondervindt. U zal voor deze afspraken geen consultatie betalen. Indien er een technisch defect is waardoor het hoortoestel moet worden opgestuurd voor reparatie, gebeurt dat zonder kosten en voorzien wij een geschikt vervangtoestel zodat uw kind gedurende die periode niet zonder hoortoestel valt. Na vijf jaar vervalt de garantie op uw hoortoestellen.

Halfjaarlijkse nacontrole

Naast het nazorgplan nodigen wij u en uw kind om de 6 maanden uit een afspraak te maken voor de halfjaarlijkse nacontrole. Tijdens deze afspraak gebeurt er een grondig onderhoud van de hoortoestellen en gaan we na of de hoortoestellen nog voldoen aan de vooropgestelde normen. We brengen halfjaarlijks het gehoor van uw kind in kaart zodat we de hoortoestellen ook steeds kunnen aanpassen aan de meest recente onderzoekresultaten. Zeker voor kinderen is een goede opvolging noodzakelijk, vanwege een voortdurend veranderende omgeving waarin ze met zelfvertrouwen moeten leren, ontdekken en deelnemen.

De weg naar een betere toekomst voor uw kind, samen met Hoorcentrum Aerts

Hoorcentrum Aerts is een begrip als het gaat over service en nazorg binnen de audiologische wereld. Ook voor uw kind bieden wij:

 • Een hoogopgeleide audioloog die luistert naar het verhaal van uw kind en een hooranalayse op maat uitvoert
 • Een gratis proefperiode met 5 afspraken om de hoortoestellen uit te proberen thuis, op school, enz. Nadien mogelijkheid tot een individueel behandelingsplan opstellen.
 • Aanvullende of vervangende oplossingen voor het gehoor zoals signalisatiesystemen, FM en bluetooth. Deze hulpmiddelen bieden extra ondersteuning in de klas, thuis of in de buitenwereld.
 • Verificatietechnieken: wij meten wat uw kind effectief hoort en passen elk hoortoestel individueel aan.
 • Nazorg inbegrepen.

Maak vrijblijvend een afspraak op 014 58 00 07